RoháčekLukáš2,6

Lukáš 2:6

Evanjelium podľa Lukáša

A stalo sa, keď tam boli, že sa na­pl­nily dni aby porodila.


Verš v kontexte

5 aby sa za­písal s Mári­ou, sebe za­snúbenou manžel­kou tehot­nou. 6 A stalo sa, keď tam boli, že sa na­pl­nily dni aby porodila. 7 A porodila svoj­ho pr­vorodeného syna a za­vinula ho do plienok a uložila ho v jas­liach, pre­tože ne­mali mies­ta v uchýlišti.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 A stalo sa, keď tam boli, že sa na­pl­nily dni aby porodila.

Evanjelický

6 Keď tam boli, na­pl­nili sa dni, aby porodila.

Ekumenický

6 Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu.

Bible21

6 Když tam by­li, Ma­rii se na­plnil čas k po­ro­du