RoháčekLukáš2,28

Lukáš 2:28

Evanjelium podľa Lukáša

vzal ho na ramená a dob­rorečil Bohu a po­vedal:


Verš v kontexte

27 A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťat­ko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona, 28 vzal ho na ramená a dob­rorečil Bohu a po­vedal: 29 Teraz pre­púšťaš svoj­ho služob­níka, Samov­lád­ca, podľa svoj­ho slova, v po­koji,

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

28 vzal ho na ramená a dob­rorečil Bohu a po­vedal:

Evanjelický

28 vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha a po­vedal:

Ekumenický

28 aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami:

Bible21

28 vzal ho do náručí, dob­rořečil Bohu a ře­kl: