RoháčekLukáš2,2

Lukáš 2:2

Evanjelium podľa Lukáša

(Ten­to pr­vý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vladárom nad Sýri­ou).


Verš v kontexte

1 A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel roz­kaz od cisára Au­gus­ta, aby bol popísaný celý svet. 2 (Ten­to pr­vý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vladárom nad Sýri­ou). 3 A išli všet­ci, aby sa za­písali, každý do svoj­ho vlast­ného mes­ta.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 (Ten­to pr­vý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vladárom nad Sýri­ou).

Evanjelický

2 Ten­to pr­vý popis bol vtedy, keď sýr­skym vladárom bol Kyreni­os.

Ekumenický

2 Ten­to pr­vý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyreni­os.

Bible21

2 (To­to sčítání pro­běh­lo před­tím, než se Qui­ri­nius stal správ­cem Sýrie.)