RoháčekLukáš18,43

Lukáš 18:43

Evanjelium podľa Lukáša

A na­skut­ku pre­zrel a išiel za ním oslavujúc Boha. A všetok ľud vidiac to vzdal chválu Bohu.


Verš v kontexte

41 Čo chceš, aby som ti učinil? A on po­vedal: Pane, aby som videl. 42 A Ježiš mu po­vedal: Vidz! Tvoja viera ťa uzdravila. 43 A na­skut­ku pre­zrel a išiel za ním oslavujúc Boha. A všetok ľud vidiac to vzdal chválu Bohu.

späť na Lukáš, 18

Príbuzné preklady Roháček

43 A na­skut­ku pre­zrel a išiel za ním oslavujúc Boha. A všetok ľud vidiac to vzdal chválu Bohu.

Evanjelický

43 A on hneď videl a na­sledoval Ho, oslavujúc Boha. A všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

Ekumenický

43 Hneď začal vidieť, na­sledoval ho a oslavoval Boha. Všetok ľud, ktorý to videl, vzdával Bohu chválu.

Bible21

43 A on ihned pro­hlé­dl. Po­tom šel za ním, oslavoval Boha a vše­chen lid, který to vi­děl, vzdal chválu Bo­hu.