RoháčekLukáš18,42

Lukáš 18:42

Evanjelium podľa Lukáša

A Ježiš mu po­vedal: Vidz! Tvoja viera ťa uzdravila.


Verš v kontexte

41 Čo chceš, aby som ti učinil? A on po­vedal: Pane, aby som videl. 42 A Ježiš mu po­vedal: Vidz! Tvoja viera ťa uzdravila. 43 A na­skut­ku pre­zrel a išiel za ním oslavujúc Boha. A všetok ľud vidiac to vzdal chválu Bohu.

späť na Lukáš, 18

Príbuzné preklady Roháček

42 A Ježiš mu po­vedal: Vidz! Tvoja viera ťa uzdravila.

Evanjelický

42 Riekol mu Ježiš: Viď! Tvoja viera ťa za­chránila.

Ekumenický

42 A Ježiš mu po­vedal: Po­zeraj! Tvoja viera ťa za­chránila.

Bible21

42 „Prohlédni,“ ře­kl mu Ježíš. „Tvá ví­ra tě uzdravila.“