RoháčekLukáš18,41

Lukáš 18:41

Evanjelium podľa Lukáša

Čo chceš, aby som ti učinil? A on po­vedal: Pane, aby som videl.


Verš v kontexte

40 Vtedy po­stál Ježiš a roz­kázal, aby ho pri­vied­li k ne­mu. A keď sa pri­blížil, opýtal sa ho: 41 Čo chceš, aby som ti učinil? A on po­vedal: Pane, aby som videl. 42 A Ježiš mu po­vedal: Vidz! Tvoja viera ťa uzdravila.

späť na Lukáš, 18

Príbuzné preklady Roháček

41 Čo chceš, aby som ti učinil? A on po­vedal: Pane, aby som videl.

Evanjelický

41 Čo chceš, aby som ti urobil? Od­povedal Mu: Pane, nech vidím.

Ekumenický

41 Čo chceš, aby som ti urobil? On od­povedal: Pane, aby som videl!

Bible21

41 „Co mám pro tebe udělat?“ „Pane, ať vidím!“ zvo­lal.