RoháčekLukáš18,19

Lukáš 18:19

Evanjelium podľa Lukáša

A Ježiš mu od­povedal: Čo ma nazývaš dob­rým? Ni­kto nie je dob­rý, iba jeden, Bôh.


Verš v kontexte

18 A opýtalo sa ho ktorési knieža a riek­lo: Dob­rý Učiteľu, čo mám činiť, aby som dedične obd­ržal večný život? 19 A Ježiš mu od­povedal: Čo ma nazývaš dob­rým? Ni­kto nie je dob­rý, iba jeden, Bôh. 20 A prikázania vieš: Nez­cudzoložíš, nezabiješ, ne­uk­rad­neš, ne­vydáš falošného svedoc­tva, cti svoj­ho otca i svoju mať!

späť na Lukáš, 18

Príbuzné preklady Roháček

19 A Ježiš mu od­povedal: Čo ma nazývaš dob­rým? Ni­kto nie je dob­rý, iba jeden, Bôh.

Evanjelický

19 Ježiš mu od­povedal: Čo ma voláš dob­rým? Ni­kto nie je dob­rý, len jeden, Boh.

Ekumenický

19 Ježiš mu od­povedal: Prečo ma nazývaš dob­rým? Ni­kto nie je dob­rý, iba jeden — Boh.

Bible21

19 Ježíš mu ale ře­kl: „Pro­č mi říkáš dob­rý? Nikdo není dob­rý – jen je­diný, Bůh.