RoháčekLukáš17,22

Lukáš 17:22

Evanjelium podľa Lukáša

A učeníkom po­vedal: Prij­dú dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka; ale ne­uvidíte.


Verš v kontexte

21 ani ne­povedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľov­stvo Božie je medzi vami! 22 A učeníkom po­vedal: Prij­dú dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka; ale ne­uvidíte. 23 A po­vedia vám: Hľa, tu! alebo: Hľa, tam hen! Nechoďte ani sa za tým nežeňte!

späť na Lukáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

22 A učeníkom po­vedal: Prij­dú dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka; ale ne­uvidíte.

Evanjelický

22 A učeníkom po­vedal: Prídu dni, že si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale ne­uvidíte.

Ekumenický

22 Ani ne­povedia: Hľa, tu je! , alebo: Tam­to je! Lebo Božie kráľov­stvo je medzi vami.

Bible21

22 Svým učedníkům ře­kl: „Při­jdou dny, kdy za­touží­te uvi­dět je­den ze dnů Syna člověka, ale ne­u­vi­dí­te.