RoháčekLukáš17,19

Lukáš 17:19

Evanjelium podľa Lukáša

A jemu po­vedal: Vstaň a idi; tvoja viera ťa uzdravila.


Verš v kontexte

18 Či sa oni jako Židia nenašli takí, aby sa boli vrátili a dali Bohu slávu, iba ten­to cudzinec? 19 A jemu po­vedal: Vstaň a idi; tvoja viera ťa uzdravila. 20 A keď sa ho opýtali farize­ovia, kedy prij­de kráľov­stvo Božie, od­povedal im a riekol: Kráľov­stvo Božie ne­prij­de s po­zorovaním,

späť na Lukáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

19 A jemu po­vedal: Vstaň a idi; tvoja viera ťa uzdravila.

Evanjelický

19 I po­vedal mu: Vstaň a choď; tvoja viera ťa za­chránila.

Ekumenický

19 Nenašiel sa nik ok­rem toh­to cudzin­ca, čo by sa bol vrátil a oslavoval Boha?

Bible21

19 Po­tom mu ře­kl: „Vstaň a jdi. Tvá ví­ra tě uzdravila.“