RoháčekLukáš15,7

Lukáš 15:7

Evanjelium podľa Lukáša

Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jed­ným hriešnikom, činiacim po­kánie, väčšia ako nad deväťdesiat­deväť spraved­livými, ktorí ne­pot­rebujú po­kánia.


Verš v kontexte

6 A keď prij­de domov, svolá priateľov a súsedov a po­vie im: Raduj­te sa so mnou, lebo som našiel svoju ov­cu, ktorá sa bola zt­ratila. 7 Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jed­ným hriešnikom, činiacim po­kánie, väčšia ako nad deväťdesiat­deväť spraved­livými, ktorí ne­pot­rebujú po­kánia. 8 Alebo ktorá žena, ktorá má desať grošov, keby zt­ratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľadá bed­live, do­kiaľ nenaj­de?

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

7 Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jed­ným hriešnikom, činiacim po­kánie, väčšia ako nad deväťdesiat­deväť spraved­livými, ktorí ne­pot­rebujú po­kánia.

Evanjelický

7 Hovorím vám: taká bude radosť v nebi nad jed­ným hriešnikom, ktorý činí po­kánie, ako nad deväťdesiat­deväť spravod­livými, ktorí ne­pot­rebujú po­kánie.

Ekumenický

7 Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jed­ným hriešnikom, ktorý robí po­kánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravod­livými, ktorí po­kánie ne­pot­rebujú.

Bible21

7 Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší ra­dost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad de­va­desá­ti deví­ti sprave­dlivý­mi, kteří pokání nepotřebují.“