RoháčekLukáš15,5

Lukáš 15:5

Evanjelium podľa Lukáša

A keď naj­de, vez­me na svoje plecia a raduje sa.


Verš v kontexte

4 Kto z vás je taký človek, ktorý má sto oviec a keď zt­ratí jed­nu z nich nezanechá tých deväťdesiat­deväť na púšti a nej­de za tou zt­ratenou, do­kiaľ jej nenaj­de? 5 A keď naj­de, vez­me na svoje plecia a raduje sa. 6 A keď prij­de domov, svolá priateľov a súsedov a po­vie im: Raduj­te sa so mnou, lebo som našiel svoju ov­cu, ktorá sa bola zt­ratila.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď naj­de, vez­me na svoje plecia a raduje sa.

Evanjelický

5 A keď ju náj­de, položí si ju s radosťou na plecia;

Ekumenický

5 A keď ju náj­de, položí si ju s radosťou na plecia.

Bible21

5 Jakmi­le ji na­jde, s ra­dostí ji vez­me na ra­me­na,