RoháčekLukáš15,3

Lukáš 15:3

Evanjelium podľa Lukáša

A on im po­vedal toto podoben­stvo a riekol:


Verš v kontexte

2 A farize­ovia a zákon­níci re­ptali a vraveli: Ten­to prijíma hriešnikov a jie s nimi. 3 A on im po­vedal toto podoben­stvo a riekol: 4 Kto z vás je taký človek, ktorý má sto oviec a keď zt­ratí jed­nu z nich nezanechá tých deväťdesiat­deväť na púšti a nej­de za tou zt­ratenou, do­kiaľ jej nenaj­de?

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

3 A on im po­vedal toto podoben­stvo a riekol:

Evanjelický

3 Vtedy po­vedal im toto podoben­stvo:

Ekumenický

3 Vtedy im po­vedal toto podoben­stvo:

Bible21

3 Vy­právěl jim tedy toto podo­ben­ství: