RoháčekLukáš15,27

Lukáš 15:27

Evanjelium podľa Lukáša

A on mu po­vedal: Tvoj brat prišiel, a tvoj otec za­bil to krm­né teľa, že ho zdravého prijal.


Verš v kontexte

26 A za­volajúc si ktoréhosi zo sluhov vy­pytoval sa, čo je to. 27 A on mu po­vedal: Tvoj brat prišiel, a tvoj otec za­bil to krm­né teľa, že ho zdravého prijal. 28 A on sa na­hneval a nech­cel voj­sť. Vtedy vy­šiel jeho otec a prosil ho.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

27 A on mu po­vedal: Tvoj brat prišiel, a tvoj otec za­bil to krm­né teľa, že ho zdravého prijal.

Evanjelický

27 A ten mu po­vedal: Prišiel ti brat a otec za­bil vy­kŕmené teľa, že ho do­stal zdravého.

Ekumenický

27 Sluha od­povedal: Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec za­bil vy­kŕmené teľa, lebo sa vrátil zdravý.

Bible21

27 Ten mu ře­kl: ‚Přišel tvůj bra­tr. Tvůj otec po­razil tučné te­le, že ho má zpátky živého a zdravého.‘