RoháčekLukáš15,24

Lukáš 15:24

Evanjelium podľa Lukáša

lebo ten­to môj syn bol mŕt­vy a ožil; bol zt­ratený a našiel sa. A začali sa veseliť.


Verš v kontexte

23 a do­veďte to krm­né teľa a za­bite, a jedz­me a veseľme sa, 24 lebo ten­to môj syn bol mŕt­vy a ožil; bol zt­ratený a našiel sa. A začali sa veseliť. 25 A jeho starší syn bol na poli. A jako tak išiel a pri­blížil sa domu, počul hud­bu a kolotanec.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

24 lebo ten­to môj syn bol mŕt­vy a ožil; bol zt­ratený a našiel sa. A začali sa veseliť.

Evanjelický

24 Lebo ten­to môj syn bol mŕt­vy, a ožil; bol stratený, a našiel sa. A začali sa veseliť.

Ekumenický

24 lebo ten­to môj syn bol mŕt­vy, a ožil. Bol stratený, a našiel sa. A všet­ci sa začali radovať.

Bible21

24 ne­boť ten­to můj syn byl mr­tev a ožil, byl ztracen a je nalezen!‘ A tak za­ča­li oslavovat.