RoháčekLukáš15,2

Lukáš 15:2

Evanjelium podľa Lukáša

A farize­ovia a zákon­níci re­ptali a vraveli: Ten­to prijíma hriešnikov a jie s nimi.


Verš v kontexte

1 A pri­bližovali sa k nemu všet­ci pub­likáni a hriešnici, aby ho počuli. 2 A farize­ovia a zákon­níci re­ptali a vraveli: Ten­to prijíma hriešnikov a jie s nimi. 3 A on im po­vedal toto podoben­stvo a riekol:

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

2 A farize­ovia a zákon­níci re­ptali a vraveli: Ten­to prijíma hriešnikov a jie s nimi.

Evanjelický

2 Ale farizeji a zákon­níci re­ptali a hovorili: Ten­to hriešnikov prijíma a jedáva s nimi.

Ekumenický

2 Farizeji a zákon­níci však re­ptali: Ten­to prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.

Bible21

2 Fa­ri­ze­ové a znal­ci Písma si ale stěžova­li: „On při­jímá hříšníky a jí s nimi!“