RoháčekLukáš15,17

Lukáš 15:17

Evanjelium podľa Lukáša

No, potom vstúpil do seba a po­vedal: Koľko nájom­níkov mojeho otca má hoj­nosť chleba, a ja tu hyniem hladom!


Verš v kontexte

16 A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom, ktoré žraly svine, ale mu ho nikto nedával. 17 No, potom vstúpil do seba a po­vedal: Koľko nájom­níkov mojeho otca má hoj­nosť chleba, a ja tu hyniem hladom! 18 Vstanem a poj­dem k svoj­mu Ot­covi a po­viem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou,

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

17 No, potom vstúpil do seba a po­vedal: Koľko nájom­níkov mojeho otca má hoj­nosť chleba, a ja tu hyniem hladom!

Evanjelický

17 Vtedy vstúpil do seba a po­vedal si: Koľko náden­níkov má hoj­nosť chleba u môj­ho ot­ca, a ja tu hyniem hladom.

Ekumenický

17 Vstúpil do seba a po­vedal si: Koľko náden­níkov môj­ho otca má chleba na­zvyš, a ja tu hyniem od hladu.

Bible21

17 Na­ko­nec přišel k sobě. Ře­kl si: ‚Ko­lik ná­deníků má u mého otce jíd­la na­zbyt, a já tu umírám hla­dy!