RoháčekLukáš15,12

Lukáš 15:12

Evanjelium podľa Lukáša

A mladší z nich po­vedal ot­covi: Otče, daj mi pri­pádajúci diel imania! A on im roz­delil majetok.


Verš v kontexte

11 A po­vedal: Nejaký človek mal dvoch synov. 12 A mladší z nich po­vedal ot­covi: Otče, daj mi pri­pádajúci diel imania! A on im roz­delil majetok. 13 A po nie mnohých dňoch shromaždil všet­ko ten mladší syn a od­ces­toval do ďalekej krajiny. A tam roz­mr­hal svoje imanie žijúc pros­topašne.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

12 A mladší z nich po­vedal ot­covi: Otče, daj mi pri­pádajúci diel imania! A on im roz­delil majetok.

Evanjelický

12 Mladší z nich po­vedal ot­covi: Otče, daj mi podiel z majet­ku, ktorý mi pat­rí. A (otec) roz­delil im majetok.

Ekumenický

12 Mladší z nich po­vedal ot­covi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi pat­rí. A otec im majetok roz­delil.

Bible21

12 Ten mladší ře­kl ot­ci: ‚O­tče, dej mi díl majetku, který mi náleží.‘ A tak jim roz­dě­lil své jmění.