RoháčekLukáš15,11

Lukáš 15:11

Evanjelium podľa Lukáša

A po­vedal: Nejaký človek mal dvoch synov.


Verš v kontexte

10 Tak, hovorím vám, býva radosť pred an­jel­mi Božími nad jed­ným hriešnikom, činiacim po­kánie. 11 A po­vedal: Nejaký človek mal dvoch synov. 12 A mladší z nich po­vedal ot­covi: Otče, daj mi pri­pádajúci diel imania! A on im roz­delil majetok.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

11 A po­vedal: Nejaký človek mal dvoch synov.

Evanjelický

11 A hovoril ďalej: Jeden človek mal dvoch synov.

Ekumenický

11 A po­kračoval: Is­tý človek mal dvoch synov.

Bible21

11 Ježíš pokračoval: „Je­den člověk měl dva sy­ny.