RoháčekLukáš14,6

Lukáš 14:6

Evanjelium podľa Lukáša

A ne­moh­li mu od­povedať na to.


Verš v kontexte

5 A im po­vedal: Ktorého z vás osol alebo vôl pad­ne do jamy a ne­vytiah­ne ho hneď v sobot­ný deň? 6 A ne­moh­li mu od­povedať na to. 7 A po­zvaným po­vedal podoben­stvo po­zorujúc, ako si vy­berali pred­né mies­ta, a riekol im:

späť na Lukáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

6 A ne­moh­li mu od­povedať na to.

Evanjelický

6 A ne­moh­li Mu na to od­povedať.

Ekumenický

6 A oni neboli schop­ní mu na to od­povedať.

Bible21

6 Ne­zmoh­li se na žádnou od­po­věď.