RoháčekLukáš13,9

Lukáš 13:9

Evanjelium podľa Lukáša

či by na budúce nedoniesol ovocia; a keď nie, po­tom ho vy­tneš.


Verš v kontexte

8 A on od­povedal a riekol mu: Pane, ponechaj ho ešte i ten­to rok, až ho okopem a po­hnojím, 9 či by na budúce nedoniesol ovocia; a keď nie, po­tom ho vy­tneš. 10 A po tie soboty učil v jed­nej z tých synagóg.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 či by na budúce nedoniesol ovocia; a keď nie, po­tom ho vy­tneš.

Evanjelický

9 či by azda po­tom ne­priniesol ovocie. Ak nie, vy­tneš ho.

Ekumenický

9 Možno na­budúce prinesie ovocie. Ak nie, vy­tneš ho.

Bible21

9 snad za­čne nést ovo­ce. Pokud ne, po­razíš ho pak.‘“