RoháčekLukáš13,33

Lukáš 13:33

Evanjelium podľa Lukáša

Avšak musím i dnes i zaj­tra i po­zaj­tre chodiť, lebo nie je možné, aby za­hynul prorok inde než v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

32 A on im po­vedal: Iďte a po­vedz­te tej líške, že hľa, vy­háňam démonov a uzdravujem dnes i zaj­tra a tretieho dňa dokončím. 33 Avšak musím i dnes i zaj­tra i po­zaj­tre chodiť, lebo nie je možné, aby za­hynul prorok inde než v Jeruzaleme. 34 Ó, Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí bývajú po­slaní k tebe! Koľko ráz som chcel shromaždiť tvoje deti tak, ako sliep­ka svoje kuren­ce pod s­voje krýdla! A nech­celi ste!

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

33 Avšak musím i dnes i zaj­tra i po­zaj­tre chodiť, lebo nie je možné, aby za­hynul prorok inde než v Jeruzaleme.

Evanjelický

33 Bez­tak dnes, zaj­tra, po­zaj­tra musím (ďalej) ísť; lebo nie je možné, aby prorok za­hynul mimo Jeruzalema.

Ekumenický

33 Ale dnes, zaj­tra i po­zaj­tra musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok za­hynul mimo Jeruzalema.

Bible21

33 Dnes, zít­ra i po­zítří mu­sím pokračovat v cestě. Kde jin­de by měl pro­rok zemřít než v Je­ruzalémě?