RoháčekLukáš12,27

Lukáš 12:27

Evanjelium podľa Lukáša

Po­vážte ľalie, jako ras­tú; ne­pracujú ani ne­pradú, a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak od­iaty jako jed­na z nich.


Verš v kontexte

26 Ak tedy ani len naj­menšie ne­môžete, prečo sa o to os­tat­né staráte? 27 Po­vážte ľalie, jako ras­tú; ne­pracujú ani ne­pradú, a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak od­iaty jako jed­na z nich. 28 Ak tedy trávu na poli, ktorá je dnes a zaj­tra sa hodí do pece, Bôh tak od­ieva, o koľko skôr za­odeje vás, ó, ľudia malej viery.

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

27 Po­vážte ľalie, jako ras­tú; ne­pracujú ani ne­pradú, a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak od­iaty jako jed­na z nich.

Evanjelický

27 Všímaj­te si ľalie, ako ras­tú, ne­pradú a ne­tkajú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve ne­ob­liekal sa tak ako jed­na z nich.

Ekumenický

27 Za­mys­lite sa nad ľaliami, ako ras­tú. Ne­pradú a ne­tkajú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve ne­ob­liekal tak, ako jed­na z nich.

Bible21

27 Podívej­te se na li­lie, jak rostou. Ne­pracují ani ne­předou, ale říkám vám, že ani Šalo­moun ve vší své slávě ne­byl ob­lečen jako jed­na z nich.