RoháčekLukáš12,10

Lukáš 12:10

Evanjelium podľa Lukáša

A každému, kto po­vie slovo proti Synovi človeka, bude od­pus­tené; ale tomu, kto sa rúhal Svätému Duchu, nebude od­pus­tené.


Verš v kontexte

9 Ale ten, kto mňa za­prel pred ľuďmi, bude za­prený pred an­jel­mi Božími. 10 A každému, kto po­vie slovo proti Synovi človeka, bude od­pus­tené; ale tomu, kto sa rúhal Svätému Duchu, nebude od­pus­tené. 11 A keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a pred vr­ch­nos­ti, ne­staraj­te sa, jako alebo čo máte po­vedať na svoju ob­ranu alebo čo máte riecť;

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 A každému, kto po­vie slovo proti Synovi človeka, bude od­pus­tené; ale tomu, kto sa rúhal Svätému Duchu, nebude od­pus­tené.

Evanjelický

10 A každému, kto po­vie slovo proti Synovi človeka, sa od­pus­tí, ale kto sa rúhal Duchu Svätému, tomu sa ne­od­pus­tí.

Ekumenický

10 Každému, kto po­vie slovo proti Synovi človeka, bude od­pus­tené. Tomu však, kto sa bude rúhať Duchu Svätému, sa ne­od­pus­tí.

Bible21

10 Každé­mu, kdo řekne slovo pro­ti Synu člověka, bude odpuštěno, ale to­mu, kdo by se rouhal Du­chu svaté­mu, odpuštěno ne­bu­de.