RoháčekLukáš11,13

Lukáš 11:13

Evanjelium podľa Lukáša

Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o koľko skôr dá Otec z neba Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia!


Verš v kontexte

12 Alebo aj keby prosil za vaj­ce, však mu len ne­podá škor­pi­ona?! 13 Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o koľko skôr dá Otec z neba Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia! 14 A vy­háňal démona, a ten bol ne­mý. A stalo sa, keď vy­šiel démon, že ne­mý hovoril. A zá­stupy sa divily.

späť na Lukáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

13 Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o koľko skôr dá Otec z neba Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia!

Evanjelický

13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dob­ré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebes­ký Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia?

Ekumenický

13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dob­ré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebes­ký Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!

Bible21

13 Jest­liže tedy vy, kteří jste zlí, umí­te svým dě­tem dávat dob­ré da­ry, čím spíše váš ne­bes­ký Otec dá Du­cha svatého těm, kteří ho prosí?“