RoháčekLukáš1,9

Lukáš 1:9

Evanjelium podľa Lukáša

že podľa obyčaje kňaz­ského úradu do­stal losom, aby kadil, voj­dúc do chrámu Pánov­ho.


Verš v kontexte

8 A stalo sa, keď konal kňaz­skú službu v poriad­ku svojej triedy pred Bohom, 9 že podľa obyčaje kňaz­ského úradu do­stal losom, aby kadil, voj­dúc do chrámu Pánov­ho. 10 A všet­ko množs­tvo ľudu mod­lilo sa von­ku v hodinu kadenia.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 že podľa obyčaje kňaz­ského úradu do­stal losom, aby kadil, voj­dúc do chrámu Pánov­ho.

Evanjelický

9 na neho padol lós podľa obyčaje kňaz­ského úradu, aby vošiel do chrámu Pánov­ho a za­pálil kadid­lo.

Ekumenický

9 podľa obyčaje kňaz­skej služby pri­padol na neho lós, aby vošiel do Pánov­ho chrámu a za­pálil kadid­lo.

Bible21

9 Pod­le zvyku kněžského úřa­du na něj padl los, aby vešel do Hos­po­di­nova chrá­mu a obětoval ka­di­dlo.