RoháčekLukáš1,78

Lukáš 1:78

Evanjelium podľa Lukáša

pre vnútor­nos­ti milo­sr­den­stva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsos­ti,


Verš v kontexte

77 dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v od­pus­tení ich hriechov 78 pre vnútor­nos­ti milo­sr­den­stva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsos­ti, 79 aby sa ukázal tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smr­ti, aby upravil naše nohy na ces­tu po­koja.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

78 pre vnútor­nos­ti milo­sr­den­stva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsos­ti,

Evanjelický

78 zo svoj­ho milo­sr­d­ného srd­ca, s ktorým zhliadol na nás ako vy­chádzajúce sln­ko z výsos­ti,

Ekumenický

78 z hĺbky svoj­ho milo­sr­den­stva, vďaka ktorému nás navštívi Pri­chádzajúci z výsosti,

Bible21

78 pro niterné mi­lo­sr­den­ství naše­ho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání shů­ry,