RoháčekLukáš1,76

Lukáš 1:76

Evanjelium podľa Lukáša

A ty, dieťat­ko, budeš sa volať prorokom Naj­vyššieho, lebo poj­deš pred tvárou Pánovou pri­hotoviť jeho ces­ty,


Verš v kontexte

75 v svätos­ti a v spraved­livos­ti pred ním po všet­ky dni svoj­ho života. 76 A ty, dieťat­ko, budeš sa volať prorokom Naj­vyššieho, lebo poj­deš pred tvárou Pánovou pri­hotoviť jeho ces­ty, 77 dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v od­pus­tení ich hriechov

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

76 A ty, dieťat­ko, budeš sa volať prorokom Naj­vyššieho, lebo poj­deš pred tvárou Pánovou pri­hotoviť jeho ces­ty,

Evanjelický

76 A ty, dieťat­ko, budeš sa volať prorokom Naj­vyššieho, lebo pôj­deš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pri­pravoval ces­tu

Ekumenický

76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Naj­vyššieho, lebo pôj­deš pred Pánom, aby si mu pri­pravil ces­ty;

Bible21

76 A ty, dítě, bu­deš na­zváno pro­rokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho ces­ty,