RoháčekLukáš1,64

Lukáš 1:64

Evanjelium podľa Lukáša

A na­skut­ku sa ot­vorily jeho ús­ta i jeho jazyk, a hovoril dob­rorečiac Bohu.


Verš v kontexte

63 A on si vy­pýtal tabuľku a na­písal: Ján je jeho meno. A všet­ci sa divili. 64 A na­skut­ku sa ot­vorily jeho ús­ta i jeho jazyk, a hovoril dob­rorečiac Bohu. 65 Vtedy prišla bázeň na všet­kých, ktorí bývali okolo nich, a po celom tom vr­chovatom k­raji judskom hovorilo sa o všet­kých tých­to veciach.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

64 A na­skut­ku sa ot­vorily jeho ús­ta i jeho jazyk, a hovoril dob­rorečiac Bohu.

Evanjelický

64 Hneď nato ot­vorili sa mu ús­ta, [roz­viazal] jazyk, i pre­hovoril a velebil Boha.

Ekumenický

64 Hneď sa mu ot­vorili ús­ta, roz­viazal jazyk i pre­hovoril, a velebil Boha.

Bible21

64 a vtom se mu otevře­la ús­ta, roz­vázal se mu jazyk a on dob­rořečil Bo­hu.