RoháčekLukáš1,46

Lukáš 1:46

Evanjelium podľa Lukáša

A Mária riek­la: Moja duša zvelebuje Pána,


Verš v kontexte

45 a blaho­slavená tá, ktorá uverila, lebo sa na­pl­ní to, čo jej bolo hovorené od Pána. 46 A Mária riek­la: Moja duša zvelebuje Pána, 47 a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

46 A Mária riek­la: Moja duša zvelebuje Pána,

Evanjelický

46 Vtedy po­vedala Mária: Velebí moja duša Pána

Ekumenický

46 Vtedy Mária pre­hovorila: Velebí moja duša Pána

Bible21

46 Ma­rie na to řekla: „Má duše ve­le­bí Hos­po­di­na