RoháčekLukáš1,44

Lukáš 1:44

Evanjelium podľa Lukáša

Lebo hľa, jako za­vznel hlas tvoj­ho po­zdravu v moje uši, s plesotom po­skočilo ne­mluvňa v mojom živote,


Verš v kontexte

43 Od­kiaľ mi to, aby prišla ku mne mat­ka môj­ho Pána?! 44 Lebo hľa, jako za­vznel hlas tvoj­ho po­zdravu v moje uši, s plesotom po­skočilo ne­mluvňa v mojom živote, 45 a blaho­slavená tá, ktorá uverila, lebo sa na­pl­ní to, čo jej bolo hovorené od Pána.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

44 Lebo hľa, jako za­vznel hlas tvoj­ho po­zdravu v moje uši, s plesotom po­skočilo ne­mluvňa v mojom živote,

Evanjelický

44 Lebo, aj­hľa, len čo mi za­znel v ušiach hlas tvoj­ho po­zdravu, radost­ne po­hlo sa mi v živote ne­mluv­niat­ko.

Ekumenický

44 Hľa, len čo mi v ušiach za­znel tvoj po­zdrav, od rados­ti sa po­hlo dieťa v mojom lone.

Bible21

44 Hle, jakmi­le tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu po­skoči­lo ra­dostí.