RoháčekLukáš1,25

Lukáš 1:25

Evanjelium podľa Lukáša

a hovorila: Tak­to mi učinil Pán vo dňoch, v ktorých po­hliadol na mňa, aby odňal moje po­hanenie medzi ľuďmi.


Verš v kontexte

24 A po tých dňoch počala Alžbeta, jeho manžel­ka, a kryla sa päť mesiacov 25 a hovorila: Tak­to mi učinil Pán vo dňoch, v ktorých po­hliadol na mňa, aby odňal moje po­hanenie medzi ľuďmi. 26 Po­tom v šies­tom mesiaci bol po­slaný an­jel Gab­riel od Boha do galilej­ského mes­ta, ktorému je meno Nazaret,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 a hovorila: Tak­to mi učinil Pán vo dňoch, v ktorých po­hliadol na mňa, aby odňal moje po­hanenie medzi ľuďmi.

Evanjelický

25 To mi učinil Pán v dňoch, keď zhliadol (na mňa), aby ma zbavil han­by pred ľuďmi.

Ekumenický

25 Toto mi urobil Pán v dňoch, keď milos­tivo zhliadol, aby ma zbavil han­by pred ľuďmi.

Bible21

25 „Tak­to se ke mně za­choval Hos­po­din – přišel čas, kdy na mě po­hlé­dl a zbavil mě veřejné pohany!“