RoháčekLukáš1,23

Lukáš 1:23

Evanjelium podľa Lukáša

A stalo sa, keď sa vy­pl­nily dni jeho boho­služby, že od­išiel do svoj­ho domu.


Verš v kontexte

22 A keď vy­šiel, ne­mohol k nim pre­hovoriť, a po­znali, že videl videnie v chráme, lebo im dával náveštie a zo­stal ne­mý. 23 A stalo sa, keď sa vy­pl­nily dni jeho boho­služby, že od­išiel do svoj­ho domu. 24 A po tých dňoch počala Alžbeta, jeho manžel­ka, a kryla sa päť mesiacov

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 A stalo sa, keď sa vy­pl­nily dni jeho boho­služby, že od­išiel do svoj­ho domu.

Evanjelický

23 Keď vy­pl­nil dni svojej kňaz­skej služby, šiel domov.

Ekumenický

23 Len čo sa skončili dni jeho kňaz­skej služby, od­išiel domov.

Bible21

23 Po uplynutí své tý­denní služ­by se pak vrá­til do­mů.