Roháček3. Mojžišova3,16

3. Mojžišova 3:16

Leviticus

A kadiac kňaz bude to páliť na ol­tári. To je pokrm ohňovej obeti na upokojujúcu vôňu; všetok tuk bude Hospodinovi.


Verš v kontexte

15 a obe ľad­viny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, ako i bránicu s pečeňou, to všet­ko odníme s ľad­vinami. 16 A kadiac kňaz bude to páliť na ol­tári. To je pokrm ohňovej obeti na upokojujúcu vôňu; všetok tuk bude Hospodinovi. 17 To bude večným ustanovením po vašich po­koleniach vo všet­kých vašich byd­lis­kách. Nijakého tuku a nijakej krvi nebudete jesť.

späť na 3. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 A kadiac kňaz bude to páliť na ol­tári. To je pokrm ohňovej obeti na upokojujúcu vôňu; všetok tuk bude Hospodinovi.

Evanjelický

16 Nech ich po­tom kňaz spáli na ol­tári ako jed­lo ohňovej obete príjem­nej vône. Všetok tuk pat­rí Hos­podinovi.

Ekumenický

16 Kňaz to spáli na ol­tári. To bude po­krm ohňovej obety príjem­nej vône. Všetok tuk pat­rí Hos­podinovi.

Bible21

16 Kněz to pak ne­chá dý­mat na ol­táři jako pokrm oh­nivé obě­ti, jako příjemnou vůni. Vše­chen tuk patří Hos­po­di­nu.