Roháček3. Mojžišova23,31

3. Mojžišova 23:31

Leviticus

Nebudete robiť nijakej práce, čo bude večným ustanovením po vašich po­koleniach vo všet­kých vašich byd­lis­kách.


Verš v kontexte

30 a každú dušu, ktorá by toho dňa robila nejakú prácu, jakúkoľvek, za­tratím tú dušu a vy­tnem zprostred jej ľudu. 31 Nebudete robiť nijakej práce, čo bude večným ustanovením po vašich po­koleniach vo všet­kých vašich byd­lis­kách. 32 Sobotou od­počinutia vám to bude, a budete ponižovať svoje duše deviateho dňa toho mesiaca večer, od večera do večera budete svätiť svoju sobotu.

späť na 3. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

31 Nebudete robiť nijakej práce, čo bude večným ustanovením po vašich po­koleniach vo všet­kých vašich byd­lis­kách.

Evanjelický

31 Ne­smiete konať nijakú prácu: to je večné ustanovenie pre vaše po­kolenia vo všet­kých vašich byd­lis­kách.

Ekumenický

31 Nebudete vy­konávať nijakú prácu. To je trvalé ustanovenie pre vaše po­kolenia vo všet­kých vašich byd­lis­kách.

Bible21

31 Ne­bu­dete dělat žádnou práci – to je věčné us­tano­vení pro všech­na vaše poko­lení, ve všech vašich příbyt­cích.