Roháček3. Mojžišova23,27

3. Mojžišova 23:27

Leviticus

Len desiateho dňa toho sied­meho mesiaca - bude to deň Kip­púrim - budete mať sväté shromaždenie a budete ponižovať svoje duše a budete obetovať ohňovú obeť Hos­podinovi.


Verš v kontexte

26 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 27 Len desiateho dňa toho sied­meho mesiaca - bude to deň Kip­púrim - budete mať sväté shromaždenie a budete ponižovať svoje duše a budete obetovať ohňovú obeť Hos­podinovi. 28 A nebudete robiť nijakej práce toho is­tého dňa, lebo je to deň po­krytia h­riechov pokryť na vás h­riech pred Hos­podinom, vaším Bohom.

späť na 3. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

27 Len desiateho dňa toho sied­meho mesiaca - bude to deň Kip­púrim - budete mať sväté shromaždenie a budete ponižovať svoje duše a budete obetovať ohňovú obeť Hos­podinovi.

Evanjelický

27 Desiaty deň toh­to sied­meho mesiaca je však dňom zmierenia. Budete mať sláv­nost­né zhromaždenie, budete sa kajať a pred­kladať Hos­podinovi ohňovú obeť.

Ekumenický

27 Desiaty deň toho is­tého sied­meho mesiaca bude Deň zmierenia. Budete mať sláv­nost­né zhromaždenie. Budete sa kajať a prinášať Hos­podinovi ohňovú obetu.

Bible21

27 „­Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření. Bu­dete mít svaté shro­máždění: bu­dete se pokorně postit a přinášet oh­nivé obě­ti Hos­po­di­nu.