Roháček3. Mojžišova23,26

3. Mojžišova 23:26

Leviticus

A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:


Verš v kontexte

25 Nebudete robiť nijakej práce robot­ného dňa, ale budete obetovať ohňovú obeť Hos­podinovi. 26 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 27 Len desiateho dňa toho sied­meho mesiaca - bude to deň Kip­púrim - budete mať sväté shromaždenie a budete ponižovať svoje duše a budete obetovať ohňovú obeť Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

26 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

26 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

Ekumenický

26 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

26 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: