Roháček3. Mojžišova2,9

3. Mojžišova 2:9

Leviticus

A kňaz vez­me z obil­nej obeti jej pamät­nú obeť a kadiac bude páliť na ol­tári. To bude ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi.


Verš v kontexte

8 A donesieš obil­nú obeť, ktorá sa pri­praví z tých vecí, Hos­podinovi, a od­dáš ju kňazovi, ktorý ju zanesie k ol­táru. 9 A kňaz vez­me z obil­nej obeti jej pamät­nú obeť a kadiac bude páliť na ol­tári. To bude ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi. 10 A to, čo zo­stane z obil­nej obeti, bude Áronovi a jeho synom; svätos­väté je z ohňových obetí Hos­podinových.

späť na 3. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 A kňaz vez­me z obil­nej obeti jej pamät­nú obeť a kadiac bude páliť na ol­tári. To bude ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi.

Evanjelický

9 Kňaz vez­me z po­kr­movej obete časť na pri­pomien­ku a spáli ju na ol­tári ako ohňovú obeť príjem­nej vône Hos­podinovi.

Ekumenický

9 Kňaz vez­me z pokrmovej obety časť na pri­pomien­ku a spáli ju na ol­tári ako ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi.

Bible21

9 ode­jme z ní pamá­teční díl a ne­chá jej dý­mat na ol­táři jako oh­nivou oběť příjemně vonící Hos­po­di­nu.