Roháček3. Mojžišova2,8

3. Mojžišova 2:8

Leviticus

A donesieš obil­nú obeť, ktorá sa pri­praví z tých vecí, Hos­podinovi, a od­dáš ju kňazovi, ktorý ju zanesie k ol­táru.


Verš v kontexte

7 A jest­li bude tvoj obet­ný dar obil­nou obeťou, p­rip­ravenou v nádobe na varenie, pri­praví sa z bielej múky jem­nej v oleji. 8 A donesieš obil­nú obeť, ktorá sa pri­praví z tých vecí, Hos­podinovi, a od­dáš ju kňazovi, ktorý ju zanesie k ol­táru. 9 A kňaz vez­me z obil­nej obeti jej pamät­nú obeť a kadiac bude páliť na ol­tári. To bude ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A donesieš obil­nú obeť, ktorá sa pri­praví z tých vecí, Hos­podinovi, a od­dáš ju kňazovi, ktorý ju zanesie k ol­táru.

Evanjelický

8 Po­tom prines Hos­podinovi po­kr­movú obeť, ktorá bola pri­pravená z tých­to vecí, pred­lož ju kňazovi, a ten ju zanesie na ol­tár.

Ekumenický

8 Tak­to pri­pravenú po­kr­movú obetu prinesieš Hos­podinovi a odo­vzdáš kňazovi, aby ju od­niesol na ol­tár.

Bible21

8 Když tak­to připra­venou moučnou oběť při­ne­seš Hos­po­di­nu, bude předá­na knězi. Ten ji do­ne­se k ol­táři,