Roháček3. Mojžišova2,15

3. Mojžišova 2:15

Leviticus

A dáš ku nej do nádoby oleja a priložíš ku nej kadiva. To je obilná obeť.


Verš v kontexte

14 A keď budeš obetovať Hos­podinovi obil­nú obeť pr­vých plodín, vtedy budeš obetovať klas, pražený na oh­ni, dr­vené z plodu na poli, obil­nú to obeť svojich pr­vých plodín. 15 A dáš ku nej do nádoby oleja a priložíš ku nej kadiva. To je obilná obeť. 16 A kňaz bude kadiac páliť jej pamät­nú obeť, k­torá bude z jej dr­veného a z jej oleja so všet­kým jej kadivom. To bude ohňová obeť Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 A dáš ku nej do nádoby oleja a priložíš ku nej kadiva. To je obilná obeť.

Evanjelický

15 Polej ju olejom a pri­daj k nej kadid­lo. To je po­kr­mová obeť.

Ekumenický

15 Obetu polej olejom a pri­daj k nej kadid­lo. To je po­kr­mová obeta.

Bible21

15 Při­dej k ní olej a po­lož na ni ka­di­dlo; je to moučná oběť.