Roháček3. Mojžišova2,14

3. Mojžišova 2:14

Leviticus

A keď budeš obetovať Hos­podinovi obil­nú obeť pr­vých plodín, vtedy budeš obetovať klas, pražený na oh­ni, dr­vené z plodu na poli, obil­nú to obeť svojich pr­vých plodín.


Verš v kontexte

13 A každý obet­ný dar svojej obil­nej obeti osolíš soľou, ani ne­učiníš toho, aby voľakedy chýbala soľ sm­luvy tvoj­ho Boha s tvojej obil­nej obeti. Pri každom svojom obet­nom dare budeš obetovať i soľ. 14 A keď budeš obetovať Hos­podinovi obil­nú obeť pr­vých plodín, vtedy budeš obetovať klas, pražený na oh­ni, dr­vené z plodu na poli, obil­nú to obeť svojich pr­vých plodín. 15 A dáš ku nej do nádoby oleja a priložíš ku nej kadiva. To je obilná obeť.

späť na 3. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 A keď budeš obetovať Hos­podinovi obil­nú obeť pr­vých plodín, vtedy budeš obetovať klas, pražený na oh­ni, dr­vené z plodu na poli, obil­nú to obeť svojich pr­vých plodín.

Evanjelický

14 Ak pred­ložíš Hos­podinovi po­kr­movú obeť z pr­vých plodín, pred­lož ro­zdr­vené mladé zrno z klasov na ohni pražených ako po­kr­movú obeť zo svojich pr­votín.

Ekumenický

14 Keď chceš priniesť po­kr­movú obetu Hos­podinovi z prvých plodín, prines ro­zdr­vené a na ohni upražené zrno z dozretých klasov ako po­kr­movú obetu zo svojich pr­votín.

Bible21

14 Přinášíš-li Hos­po­di­nu da­rem moučnou oběť z prvo­tin, při­nes k této obě­ti drcené zrní z čer­stvých klasů pražených na ohni.