Roháček3. Mojžišova19,34

3. Mojžišova 19:34

Leviticus

Bude vám ako zrodený doma, jako keby bol z vás, po­hos­tín, ktorý bude po­hos­tíniť u vás, a budeš ho milovať ako samého seba, lebo ste boli po­hos­tín­mi v Egypt­skej zemi. Ja som Hospodin, váš Bôh.


Verš v kontexte

33 A keď bude u teba bývať po­hos­tín, vo vašej zemi, nebudete ho trápiť. 34 Bude vám ako zrodený doma, jako keby bol z vás, po­hos­tín, ktorý bude po­hos­tíniť u vás, a budeš ho milovať ako samého seba, lebo ste boli po­hos­tín­mi v Egypt­skej zemi. Ja som Hospodin, váš Bôh. 35 Ne­učiníte ne­právos­ti v súde, v dĺžkovej miere, vo váhe ani v dutej miere.

späť na 3. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

34 Bude vám ako zrodený doma, jako keby bol z vás, po­hos­tín, ktorý bude po­hos­tíniť u vás, a budeš ho milovať ako samého seba, lebo ste boli po­hos­tín­mi v Egypt­skej zemi. Ja som Hospodin, váš Bôh.

Evanjelický

34 Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec. Miluj­te ho ako seba samých, lebo cudzin­cami ste boli v Egyp­te; ja som Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

34 Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. Miluj ho ako seba samého, lebo aj vy ste boli cudzin­cami v Egypte. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Bible21

34 K přis­těhoval­ci ži­jící­mu mezi vá­mi se bu­dete chovat jako k vlastní­mu. Mi­luj ho jako sám sebe – vž­dyť jste sami byli přis­těhoval­ci v Egyptě! Já jsem Hos­po­din, váš Bůh.