Roháček3. Mojžišova19,3

3. Mojžišova 19:3

Leviticus

Každý sa budete báť svojej mat­ky a svoj­ho ot­ca, a budete os­tríhať moje soboty. Ja som Hospodin, váš Bôh.


Verš v kontexte

2 Hovor celej obci synov Iz­raelových a po­vieš im: Svätí budete, lebo ja som svätý, Hos­podin, váš Bôh. 3 Každý sa budete báť svojej mat­ky a svoj­ho ot­ca, a budete os­tríhať moje soboty. Ja som Hospodin, váš Bôh. 4 Ne­ob­rátite sa o nijakú vec k mod­lám a liatych bohov si ne­spravíte. Ja som Hospodin, váš Bôh.

späť na 3. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

3 Každý sa budete báť svojej mat­ky a svoj­ho ot­ca, a budete os­tríhať moje soboty. Ja som Hospodin, váš Bôh.

Evanjelický

3 Nech sa každý človek bojí svojej mat­ky i svoj­ho ot­ca; za­chovávaj­te moje dni sviatočného od­počin­ku; ja som Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

3 Každý nech má v úcte svoju mat­ku a svoj­ho ot­ca. Za­chovávaj­te moje sobot­né dni od­počin­ku. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Bible21

3 Každý měj­te v úctě svou matku a svého otce a za­chovávej­te mé so­bo­ty. Já jsem Hos­po­din, váš Bůh.