Roháček3. Mojžišova19,17

3. Mojžišova 19:17

Leviticus

Nebudeš nenávidieť svoj­ho brata vo svojom srd­ci; pros­to budeš tres­tať svoj­ho blížneho, aby si sa ne­previnil a neniesol pre neho hriechu.


Verš v kontexte

16 Nebudeš chodiť ako pomluvač vo svojom ľude ani nebudeš stáť proti krvi svoj­ho blížneho. Ja som Hospodin. 17 Nebudeš nenávidieť svoj­ho brata vo svojom srd­ci; pros­to budeš tres­tať svoj­ho blížneho, aby si sa ne­previnil a neniesol pre neho hriechu. 18 Nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať ­hnevu na synov svoj­ho ľudu a milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba. Ja som Hospodin.

späť na 3. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

17 Nebudeš nenávidieť svoj­ho brata vo svojom srd­ci; pros­to budeš tres­tať svoj­ho blížneho, aby si sa ne­previnil a neniesol pre neho hriechu.

Evanjelický

17 Ne­prechovávaj v srd­ci nenávisť voči svoj­mu bratovi; vážne na­pomeň svoj­ho súk­meňov­ca, aby si za neho neniesol hriech.

Ekumenický

17 Ne­prechovávaj vo svojom srd­ci nenávisť voči svoj­mu bratovi. Dôraz­ne po­kar­haj svoj­ho blížneho, aby si jeho vinu ne­vzal na seba.

Bible21

17 Nenos v srd­ci nenávist ke své­mu brat­ru. Svého bližního otevřeně na­po­meň – ji­nak jsi jeho spo­lu­viníkem!