Roháček3. Mojžišova19,1

3. Mojžišova 19:1

Leviticus

A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:


Verš v kontexte

1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor celej obci synov Iz­raelových a po­vieš im: Svätí budete, lebo ja som svätý, Hos­podin, váš Bôh. 3 Každý sa budete báť svojej mat­ky a svoj­ho ot­ca, a budete os­tríhať moje soboty. Ja som Hospodin, váš Bôh.

späť na 3. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

1 Hos­podin pri­kázal Mojžišovi:

Ekumenický

1 Hos­podin oslovil Mojžiša:

Bible21

1 Hos­po­din dále pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: