Roháček3. Mojžišova18,30

3. Mojžišova 18:30

Leviticus

A pre­to budete os­tríhať moje nariadenie, aby ste ne­urobili nik­torého z tých ohav­ných ustanovení, ktoré sa robily pred vami, a nezanečis­títe sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh.


Verš v kontexte

28 Aby aj vás ne­vyv­rátila zem pre­to, že by ste ju zanečis­tili, tak ako vy­vráti národ, ktorý je pred vami. 29 Lebo každý, kto by urobil nie­ktorú z tých ohav­nos­tí, duše, ktoré by to urobily, budú vy­ťaté zp­ro­stred svoj­ho ľudu. 30 A pre­to budete os­tríhať moje nariadenie, aby ste ne­urobili nik­torého z tých ohav­ných ustanovení, ktoré sa robily pred vami, a nezanečis­títe sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh.

späť na 3. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

30 A pre­to budete os­tríhať moje nariadenie, aby ste ne­urobili nik­torého z tých ohav­ných ustanovení, ktoré sa robily pred vami, a nezanečis­títe sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh.

Evanjelický

30 Za­chovávaj­te teda moje nariadenia, aby ste ni­kdy nekonali nič z tých­to ohav­ných zvykov, ktoré sa konali pred vami, a ne­poškv­rňuj­te sa nimi; ja som Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

30 Za­chovávaj­te teda moje ustanovenia. Nekonaj­te nič z tých ohav­ných zvyk­los­tí, ktoré sa páchali pred vami. Ne­poškv­rňuj­te sa nimi. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Bible21

30 Pro­to za­chovávej­te, co jsem vám svěřil, a ne­chovej­te se pod­le ohavných zvyk­lostí, jež se do­držovaly před vá­mi. Ne­po­sk­vrňuj­te se ji­mi. Já jsem Hos­po­din, váš Bůh.“