Roháček3. Mojžišova18,22

3. Mojžišova 18:22

Leviticus

Nebudeš ležať s mužs­kým po­hlavím, ako sa líha so ženou; to je ohav­nosť.


Verš v kontexte

21 A nedáš, aby nie­kto z tvoj­ho semena bol pre­vedený cez oheň Molochovi, a ne­poškvr­níš mena svoj­ho Boha. Ja som Hospodin. 22 Nebudeš ležať s mužs­kým po­hlavím, ako sa líha so ženou; to je ohav­nosť. 23 Ani nebudeš ob­covať v súloži s ni­ktorým hovädom, aby si sa ním zanečis­til, ako ani žena sa ne­po­staví na súlož pred hovädo; to je ohav­ná pre­mrštenosť.

späť na 3. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

22 Nebudeš ležať s mužs­kým po­hlavím, ako sa líha so ženou; to je ohav­nosť.

Evanjelický

22 S mužom ne­smieš ob­covať, ako sa ob­cuje so ženou; bola by to ohav­nosť.

Ekumenický

22 Ne­smieš ob­covať s mužom, ako sa ob­cuje so ženou. To je ohav­nosť.

Bible21

22 Ne­smíš ob­covat s mužem jako se ženou, je to ohavnost!