Roháček3. Mojžišova18,21

3. Mojžišova 18:21

Leviticus

A nedáš, aby nie­kto z tvoj­ho semena bol pre­vedený cez oheň Molochovi, a ne­poškvr­níš mena svoj­ho Boha. Ja som Hospodin.


Verš v kontexte

20 A so ženou svoj­ho blížneho nebudeš ob­covať v súloži, aby si sa ňou zanečis­til. 21 A nedáš, aby nie­kto z tvoj­ho semena bol pre­vedený cez oheň Molochovi, a ne­poškvr­níš mena svoj­ho Boha. Ja som Hospodin. 22 Nebudeš ležať s mužs­kým po­hlavím, ako sa líha so ženou; to je ohav­nosť.

späť na 3. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

21 A nedáš, aby nie­kto z tvoj­ho semena bol pre­vedený cez oheň Molochovi, a ne­poškvr­níš mena svoj­ho Boha. Ja som Hospodin.

Evanjelický

21 Zo svoj­ho po­tom­stva nedovoľ ni­koho ohňom obetovať Molochovi, a tak znes­vätiť meno svoj­ho Boha; ja som Hos­podin.

Ekumenický

21 Ni­koho zo svoj­ho po­tom­stva nedovoľ obetovať Molochovi; ne­smieš znes­vätiť meno svoj­ho Boha. Ja som Hos­podin.

Bible21

21 Ne­dovol, aby někdo z tvých po­tomků byl obětován Mo­lo­chovi – zne­svě­til bys tak jméno svého Bo­ha. Já jsem Hos­po­din.