Roháček3. Mojžišova17,15

3. Mojžišova 17:15

Leviticus

A každá duša, ktorá by jed­la zdoch­linu alebo roz­tr­hané zverou, už či by to bol zrodený doma a či po­hos­tín, operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera a potom bude čis­tý.


Verš v kontexte

14 Lebo dušou jakéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Nebudete jesť krvi ni­ktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vy­ťatý. 15 A každá duša, ktorá by jed­la zdoch­linu alebo roz­tr­hané zverou, už či by to bol zrodený doma a či po­hos­tín, operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera a potom bude čis­tý. 16 A keby ne­op­ral a svoj­ho tela by ne­umyl, ponesie svoju ne­právosť.

späť na 3. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

15 A každá duša, ktorá by jed­la zdoch­linu alebo roz­tr­hané zverou, už či by to bol zrodený doma a či po­hos­tín, operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera a potom bude čis­tý.

Evanjelický

15 Ak by nie­kto jedol zdoch­linu alebo zverou roz­tr­hané, či je to domorodec alebo cudzinec, musí si oprať šaty a umyť sa vodou; nečis­tý bude až do večera, po­tom bude čis­tý.

Ekumenický

15 Ktokoľvek by jedol zdoch­linu alebo roz­tr­hané zviera, či domorodec, alebo cudzinec, vy­perie si šaty, umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera. Po­tom bude čis­tý.

Bible21

15 Kdoko­li, ať už do­mácí nebo host, by jedl něco zdechlého nebo roz­sápaného, vy­pere si oděv, omyje se vodou a bude nečis­tý až do veče­ra. Teprve pak bude čis­tý.