Roháček3. Mojžišova17,14

3. Mojžišova 17:14

Leviticus

Lebo dušou jakéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Nebudete jesť krvi ni­ktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vy­ťatý.


Verš v kontexte

13 A ktokoľvek zo synov Iz­raelových alebo i z po­hos­tínov, kto po­hos­tíni medzi nimi, kto by ulovil nejaké zviera alebo vtáka, ktorý sa jie, a keď vyleje jeho krv, po­kryje ju zemou. 14 Lebo dušou jakéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Nebudete jesť krvi ni­ktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vy­ťatý. 15 A každá duša, ktorá by jed­la zdoch­linu alebo roz­tr­hané zverou, už či by to bol zrodený doma a či po­hos­tín, operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera a potom bude čis­tý.

späť na 3. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo dušou jakéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Nebudete jesť krvi ni­ktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vy­ťatý.

Evanjelický

14 Lebo životom každého tela je jeho krv. Pre­to som riekol Iz­rael­com: Krv z nijakého tela nejedz­te, lebo životom každého tela je jeho krv. Nech je od­stránený každý, kto by ju jedol.

Ekumenický

14 Veď život každého tvora je v jeho kr­vi, ona ho oživuje. Pre­to som Iz­raelitom po­vedal: Ne­smiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho kr­vi. Každý, kto by ju jedol, bude od­stránený.

Bible21

14 Vž­dyť živo­tem každého tvo­ra je krev, právě ta je jeho živo­tem! Pro­to jsem synům Iz­rae­le ře­kl: Ne­smí­te jíst krev žádného tvo­ra, ne­boť živo­tem každého tvo­ra je jeho krev. Každý, kdo by ji jedl, bude vy­ob­cován.