Roháček3. Mojžišova1,8

3. Mojžišova 1:8

Leviticus

Po­tom usporiadajú synovia Áronovi, kňazi, tie kusy, hlavu a loj, na drevo, ktoré bude na oh­ni, ktorý bude na ol­tári.


Verš v kontexte

7 A synovia Árona, kňaza, dajú oheň na ol­tár a upravia drevo na oh­ni. 8 Po­tom usporiadajú synovia Áronovi, kňazi, tie kusy, hlavu a loj, na drevo, ktoré bude na oh­ni, ktorý bude na ol­tári. 9 A jeho vnútor­nos­ti a jeho nohy umyje vodou, a kňaz kadiac bude páliť to všet­ko na ol­tári. To je zápalná obeť, ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­tom usporiadajú synovia Áronovi, kňazi, tie kusy, hlavu a loj, na drevo, ktoré bude na oh­ni, ktorý bude na ol­tári.

Evanjelický

8 Po­tom kňazi, synovia Áronovi, poroz­kladajú kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na ol­tár­nom oh­ni.

Ekumenický

8 Po­tom Áronovi synovia, kňazi, po­u­kladajú roz­sekané kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré horí na ol­tári.

Bible21

8 Na ně pak roz­loží ty díly i s hlavou a tu­kem.